Кравчук Андрій Юрійович

Посада: Аспірант кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем  

Базова вища освіта: В 2017 році закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та здобув кваліфікацію магістра з електропобутової техніки  

Email: iiilokiiiilokiiii@gmail.com

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&authuser=1&user=Kx05F-AAAAAJ

Open Researcher and Contributor ID https://orcid.org/0000-0003-0035-520X

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57197424785

Галузь наукових інтересів:

  • обладнання для переробки полімерних матеріалів
  • автоматизація галузі
  • 3D – друк

Досвід наукової та викладацької діяльності: З вересня 2017 року навчається в аспірантурі Хмельницького національного університету на кафедрі машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

1. Кравчук А.Ю. Метод визначення ефективних властивостей багатошарових полімерних матеріалів //А.Ю. Кравчук., О.М. Синюк / Тези наукових праць міжнародної науково-технічної конференції «V Українсько-Польські Наукові Діалоги». – м. Яремче: ХНУ, 21-24 жовтня 2015 р. – С.138-139

2. Кравчук А.Ю. Визначення в’язкопружної деформації полімерного матеріалу / О.М. Синюк, О.А. Кравчук, А.Ю. Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький : ХНУ, 2018, №3. – С.78-90

3. Кравчук А. Ю. Розрахунок основних параметрів пристрою із валками профілю Рело / А.Ю. Кравчук, О.М. Синюк, О.А. Кравчук // Матеріали XIV Міжнароднї  науково-практичної конференції «Актуальні наукові досягнення – 2018», Прага (Чехія), 22.06-30.06.2018 р. – С. 3-6

4. Кравчук А. Ю. Розробка математичної моделі пластичної деформації поліетилену під дією валків профілю Рело / М. Є. Скиба,  А.Ю. Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький : ХНУ, 2018, №6. – С.60-64

5. Кравчук А.Ю. Огляд та аналіз основних експлуатаційних показників пральних машин / О.М. Синюк, О.А. Кравчук, А.Ю. Кравчук // Матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання в сучасній науці», Софія (Болгарія), 15.04-22.04.2019 р.- С.14-16

6. Кравчук А.Ю. До питання про визначення вязкопружної  деформації полімерного матеріалу / О.А. Кравчук, О.М. Синюк, А.Ю. Кравчук // Сборник трудов  ХІV Международной научной конференции «Современные достижения в науке и образовании», г. Нетания, Израиль, 26.09-03.10.2019 г.- С.49-51

7. Кравчук А.Ю. Особливості та переваги мови програмування PHP 7 / О.А. Кравчук, О.М. Синюк, А.Ю. Кравчук // Тези наукових праць міжнародної науково-технічної конференції «VIII Українсько-Польські Наукові Діалоги», 16-19 жовтня 2019 р., Хмельницький – Кам’янець -Подільський  (Україна).

8. О.М. Синюк, О.А. Кравчук, О.М. Яшина, А.Ю. Кравчук Розробка математичної моделі заповнення порожнини пресформи розплавом полімерного матеріалу з наповнювачем Вісник Хмельницького національного університету, №2, 2020 – С.195-200

9. Кравчук А.Ю. Методи і засоби захисту в інформаційних системах / О.М.Синюк, А.Ю.Кравчук // Збірник праць ХIV Міжнародної наукової конференції «Наука та освіта», м. Хайдусобосло, Угорщина, 04 -11.01.2021 р. – С.41-43

10. А.Ю. Кравчук, М.Є. Скиба, Ю.П. Шимчук. Щодо розробки прес-форми для лиття підошов із суміші розплаву полімеру та перероблених відходів. Збірник тез VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування» (25-27 травня 2021). Луцьк.

Україно-ізраїльська Міжнародна наукова конференція «Сучасні досягнення в науці та освіті»