Лабораторія електричних машин та електроприводу

Фотосфера 360°

Призначена для проведення лабораторних занять та виконання досліджень різними рівнями вищої освіти з використанням спеціальних установок, стендів, електровимірювальних  та радіоелектронних приладів.

В лабораторії розміщене наступне устаткування для дослідження:

 • генераторів постійного струму, незалежного, паралельного, змішаного збудження;
 • силового трансформатора;
 • однофазного автотрансформатора;
 • груп з’єднання трифазних трансформаторів;
 • способів пуску трифазних АД з КЗ ротором;
 • асинхронних двигунів в однофазному і конденсаторному режимах;
 • синхронних генераторів та двигунів;
 • універсальних колекторних двигунів;
 • визначення ККД машин постійного струму;
 • тахогенераторів постійного струму;
 • виконавчих двигунів постійного струму;
 • індукційних регуляторів;
 • се в індикаторному режимі;
 • асинхронних виконавчих двигунів;
 • синхронних реактивних конденсаторних двигунів;
 • визначення моменту інерції і махового моменту електропривода методом вільного вибігу;
 • навантажувальних діаграм електропривода;
 • швидкісних і механічних характеристик ДПС паралельного (незалежного) збудження у функції часу, у функції ЕРС та динамічного гальмування;
 • схем керування пуском і динамічним гальмуванням АД з КЗ ротором;
 • трифазним АД з фазним ротором;
 • замкненої системи електропривода;
 • тиристорного електропривода типу ЕПУ2-1Е;
 • частотного електропривода АД з КЗ ротором;
 • мікроконтролерної системи керування побутовим інструментом;
 • повірка технічних амперметрів та вольтметрів;
 • розширення границь вимірювання приладів;
 • вимірювання опорів непрямим методом;
 • вимірювання опору ізоляції;
 • вимірювання активної і реактивної потужності в однофазних і трифазних колах змінного струму.