Технічна творчість

Кафедра МАЕЕС Хмельницького національного університету здійснює видавництво
збірника наукових праць «Технічна творчість»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ
Збірник наукових праць «Технічна творчість»

Напрями:
1.Мехатроніка і робототехніка
2.Устаткування, машини і апарати
3.Технологічні процеси виробництва виробів
4.Проблеми матеріалознавства
5.Економіка і енергозбереження
6.Інформаційні технології проектування
7.Педагогічні проблеми вищої школи

Матеріали збірника №1 за 2016 рік можна скачати тут

Матеріали збірника №2 за 2016 рік можна скачати тут

Матеріали збірника №3 за 2018 рік можна скачати тут

Матеріали збірника №4 за 2021 рік можна скачати тут

Редакційна колегія:
Голова: Скиба М. Є. – д.т.н., проф. член-кореспондент НАПНУ
Співголова: Радкевич В.О. – д.п.н., проф., член-кореспондент НАПНУ
Заступник голови: Поліщук О. С. – д.т.н., проф.
Відповідальний секретар: Романець Т.П. – к.т.н.
Технічний редактор: Горященко К.Л. – к.т.н., доц.

Члени редакційної колегії:
Банек М. д.т.н. (Польща), Бромберек Ф. д.т.н. (Польща), Бойко Ю.М. д.т.н., Бояр П. к.т.н. (Польща), Бурмістенков О.П. д.т.н., Гергель М. д.т.н. (Польща), Гордєєв А.І. д.т.н., Горященко С.Л. к.т.н., Диха О.В. д.т.н., Драпак Г.М. к.т.н., Защепкіна Н.М. д.т.н., Злотенко Б.М. д.т.н., Майдан П.С. к.т.н., Мартинюк В.В. д.т.н., Матушевський М. д.т.н. (Польща), Місяць В.П. д.т.н., Мусел Я. д.т.н. (Польща), Олександренко В.П. д.т.н., Орловський Б.В. д.т.н., Панасюк І.В. д.т.н., Пуць В.С. к.т.н., Танські Т. д.т.н. (Польща),