Бакалавр

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, скористайтесь формою, надсилайте лист на електронну адресу кафедри: maees1969@gmail.com або на email гаранта.

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування


Назва освітньо-професійної програми: Робототехнічні та мехатронні системи галузі (2020)

Пропозиції та зауваження надсилати на Email гаранта:
Гарант ОНПОнофрійчук Володимир Іванович
Email: volodymyronofriychuck@gmail.com

Інформаційний пакет описів обов’язкових дисциплін

Назва освітньо-професійної програми: Машини та апарати легкої промисловості (2020)

Назва освітньо-професійної програми: Машини та апарати легкої промисловості (2016)

Пропозиції та зауваження надсилати на Email гаранта:
Гарант ОНП: Смутко Світлана Валеріївна
Email: svsmutko@gmail.com

Інформаційний пакет описів обов’язкових дисциплін

Спеціальність: 141 Електроенерегетика, електротехніка та електромеханіка


Назва освітньо-професійної програми: Електропобутова техніка (2019)

Назва освітньо-професійної програми: Електропобутова техніка (2016)

Інформаційний пакет описів обов’язкових дисциплін

Назва освітньо-професійної програми: Енергетичний менеджмент (2019)

Назва освітньо-професійної програми: Енергетичний менеджмент (2016)

Інформаційний пакет описів обов’язкових дисциплін