Шановні випускники шкіл, училищ, коледжів, технікумів, закладів вищої освіти та їх батьки! День відкритих дверей!

Шановні випускники шкіл, училищ, коледжів, технікумів, закладів вищої освіти та їх батьки! День відкритих дверей!

Шановні випускників шкіл, училищ, коледжів,
технікумів, закладів вищої освіти та їх батьки!

Хмельницький національний університет та кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем (МАЕЕС) запрошують на
День відкритих дверей,
який відбудеться 20 червня 2020 року об 11 годині
у формі онлайн-конференції в програмному середовищі для конференцій Zoom для зустрічі з науково-педагогічним складом кафедри.
На зустрічі Ви зможете:

 • ознайомитися з професорсько-викладацьким складом кафедри МАЕЕС;
 • ознайомитися зі змістом освітніх програм підготовки студентів;
 • ознайомитись з матеріально-технічною базою кафедри, зокрема на-вчально-науковим центром SIEMENS, навчальною лабораторією торгової марки «BRUCE»; відвідати дахову сонячну електростанцію; побувати в ла-бораторії відновлювальної джерел енергії, сучасних електроприводів, робототехніки та мехатроніки, автоматизації та комп’ютерному центрі.
  Під час відвідання майстер-класів Ви отримаєте:
 • основи програмування мікроконтролерів, зборки та програмування робототехнічних та мехатронних систем;
 • знання зі штучного інтелекту (AI) і доповненої/віртуальної реальнос-ті (AR/VR) – технологій, які будуть поступово впроваджуватися у різнома-нітні сфери життя (виробництво, освіту, рітейл, медицину);
 • інформацію щодо програмного забезпечення, устаткування та новіт-ніх технологій компанії SIEMENS, що дозволяють створювати цифрові «двійники» технологічних процесів та підприємств, моделювати виробничі цикли та оглядати їх у віртуальній реальності.
  Отримаєте інформацію про правила вступу до Хмельницького національного університету та про перспективи працевлаштування від представників підприємств і випускників кафедри.
  Щоб прийняти участь у Дні відкритих дверей, потрібно приєднатися до онлайн-конференції у програмі Zoom. Її потрібно завантажити, встановити на комп’ютер або телефоні та ввести наступні параметри:
  Ідентифікатор конференції: 984 6528 3237
  Пароль: 350172

ПРОГРАМА
ДНЯ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
кафедри машин і апаратів, електромеханічних
та енергетичних систем
Хмельницького національного університету
20.06.20 року 11.00

 1. Вступне слово
  Ректор Хмельницького національного університету, професор кафед-ри МАЕЕС, д.т.н., Скиба М.Є.
 2. Презентація кафедри МАЕЕС.
  Завідувач кафедри МАЕЕС д.т.н. Поліщук О.С.
 3. Презентація спеціальностей:
  133 «Галузеве машинобудування»
  Освітні програми:
  • Робототехнічні та мехатронні системи галузі
  • Машини та апарати легкої промисловості
  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  Освітні програми
  • Енергетичний менеджмент
  • Електропобутова техніка
  Гаранти освітніх програм
 4. Правила прийому до Хмельницького національного університе-ту та особливості вступу на спеціальності кафедри МАЕЕС.
  Відповідальний секретар приймальної комісії Лопатовський В.Г.
 5. Перспективи працевлаштування випускників за спеціальностя-ми кафедри МАЕЕС
  Заслужений енергетик України, к.т.н. Шпак О.Л., випускники кафедри
 6. Майстер-клас з робототехніки, мехатроніки та створення цифро-вих «двійників» технологічних процесів фірми SIEMENS.
  Викладачі кафедри та студенти
 7. Майстер-клас з виконання технологічних операцій на автомати-зованому швейному устаткуванні торгової марки «Bruce»
  Викладачі кафедри та студенти
 8. Демонстрація студентських наукових та навчальних розробок
  Студенти кафдри

Про автора

MAEES administrator

Напишіть відгук