ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «РОБОТОТЕХНІЧНІ ТА МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ ГАЛУЗІ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «РОБОТОТЕХНІЧНІ ТА МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ ГАЛУЗІ

Кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету 12.06.2020 року провела онлайн-конференцію з обговорення проекту освітньої програми для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Робототехнічні та мехатронні системи галузі» (спеціальність 133 «Галузеве машинобудування») із представниками академічної та професійної спільноти, роботодавцями та випускниками.

Проект освітньої програми, що обговорювався розроблений проектною групою з викладачів кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем к.т.н., доц. Прибегою Дмитром Володимировичем, к.т.н., доц. Смутко Світланою Валеріївною на чолі з гарантом освітньої програми к.т.н., доц. Онофрійчуком Володимиром Івановичем.

Сьогодні Хмельницька область займає лідируючі позиції в Україні з випуску виробів машинобудування та електротехнічної продукції. Для регіону характерним є високий рівень розвитку галузей з виробництва електричної енергії, радіотехнічної продукції, виробів легкої та харчової промисловості, продукції аграрного сектору.

Галузеве машинобудування є одним із пріоритетних напрямків сучасної промисловості, роль якого з кожним роком все більше зростає. На нинішньому етапі технічної революції в цій сфері відбувається багато змін, що особливо помітно на провідних підприємствах Подільського регіону. Те, що ми живемо у вік комп’ютеризації та автоматизації, викликає потребу у фахівцях з робототехніки та мехатроніки.

Кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем на протязі чотирьох років проводить підготовку студентів за спеціалізацією «Мехатроніка та робототехніка галузі». Створено відповідну матеріально-технічну базу, відкрито лабораторію «Робототехніки та мехатроніки», навчально-науковий центр систем автоматизації та електроприводів Siemens. Є потужний кадровий склад та великий досвід підготовки студентів за освітніми програмами: «Енергетичний менеджмент» та «Електропобутова техніка» за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Машини та апарати легкої промисловості» за спеціальністю «Галузеве машинобудування».

Для цього щоб здійснювати підготовку студентів за освітньою програмою «Робототехнічні та мехатронні системи галузі» необхідно пройти процедуру обговорення серед стейкхолдерів, як того вимагає законодавство України.

Набір студентів за освітньою програмою «Робототехнічні та мехатронні системи галузі» планується розпочати з 1 вересня 2020 року.

Зі вступним словом до учасників даного заходу звернувся ректор Хмельницького національного університету д.т.н., проф. Скиба Микола Єгорович, який наголосив на важливості відкриття нових освітніх програм, що потрібні для підготовки конкурентоздатних фахівців. Проректор з науково-педагогічної роботи к.е.н., доц. Матюх Сергій Анатолійович розповів про систему забезпечення якості вищої освіти у Хмельницькому національному університеті.

Гарант освітньої програми к.т.н., доц. Онофрійчук Володимир Іванович представив проект освітньої програми «Робототехнічні та мехатронні системи галузі».

Досвідом підготовки студентів за освітньою програмою «Інженерія мехатронічна» на кафедрі робототехніки і мехатроніки Гірничо-металургійної академії (м.Краків, Польща) поділився д.т.н., проф. Маріуш Гергель.

В громадському обговоренні освітньої програми «Робототехнічні та мехатронні системи галузі» взяли участь: ректор Хмельницького національного університету д.т.н., проф. Скиба Микола Єгорович; проректор з науково-педагогічної роботи к.е.н, доц. Матюх Сергій Анатолійович; декан факультету інженерної механіки д.т.н., проф. Олександренко Віктор Петрович; викладачі кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем; представники кафедри робототехніки та мехатроніки Гірничо-металургійної академії в Кракові (Польща), д.т.н., проф. Маріуш Гергель; д.т.н., проф. Томаш Буратовскі; директор регіонального представництва «Західне» ДП «Сіменс Україна» в м.Львові Ігор Горбковий; директор Волочиського машинобудівного заводу АТ «Мотор Січ» Стаднійчук Олександр Іванович; генеральний директор ТОВ «Літма» Михальський Василь Іванович; заступник головного енергетика ТОВ «Карат», д.т.н., проф. Любчик Віталій Романович; директор підприємства «Швеймаш» Красій Михайло Михайлович; менеджер з питань навчання персоналу і навчального обладнання ДП «Фесто» Євген Риженко; провідний інженер КП «Хмельницькводоканал» Рабійчук Олександр Семенович; д.т.н., проф. кафедри мехатроніки та пакувальної техніки Національного університету харчових технологій Якимчук Микола Володимирович; випускник кафедри МАЕЕС Литвинов Олександр Олегович; учасники фокус-груп спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; представники студентського самоврядування ХНУ.

У ході діалогу було обговорено особливості формування навчального плану за даною освітньою програмою з метою якісного забезпечення результатів навчання та компетентностей майбутніх фахівців. Крім того, стейкхолдери відзначили високий рівень підготовки випускників та їх конкурентоспроможність на ринку праці за іншими освітніми програмами, що здійснює кафедри МАЕЕС. Було внесено ряд конструктивних пропозицій щодо вдосконалення освітньо-професійної програми «Робототехнічні та мехатронні системи галузі».

Олег Поліщук
доктор технічних наук, завідувач кафедри машин і апаратів
електромеханічних та енергетичних систем ХНУ

Про автора

MAEES administrator

Напишіть відгук