ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ “ДіПД ЕМС” ОНЛАЙН СТУДЕНТАМИ КАФЕДРИ МАЕЕС

ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ “ДіПД ЕМС” ОНЛАЙН СТУДЕНТАМИ КАФЕДРИ МАЕЕС

Дисципліна «Допуски та посадки деталей електромеханічних систем» направлена на підготовку фахівців, які спроможні орієнтуватись у питаннях сучасного машино- та приладобудування, використовувати нові технології, досягнення науки, техніки та вимоги стандартів, що гарантує високу якість продукції.

Методи та засоби стандартизації, метрології та кваліметрії практично єдині для всього народного господарства. Відмінність їх для окремих галузей зумовлена переважно видом, габаритними розмірами, масою та матеріалами, які використовуються для виготовлення продукції або окремих виробів. Ці положення відображені в дисципліні «Допуски та посадки деталей електромеханічних систем».

При проектуванні нових сучасних машин і механізмів конструктор постійно користується стандартами та з їх допомогою розраховує оптимальну точність виготовлення шорсткості поверхонь та інших параметрів.

Одержані знання студентами використовуються при проектуванні нових сучасних машин і механізмів, при організації виробництва побутових машин та приладів на основі взаємозамінності, що зв’язує в одне ціле конструювання, технологію виробництва і контроль виробів, створення і використання надійних засобів технічних вимірювань.

Робочою програмою курсу “Допуски та посадки деталей електромеханічних систем” передбачена курсова робота, яка складається з 6 завдань,  що представляють собою графічні креслення та аналітичні розрахунки.

Курсова робота дозволяє закріпити теоретичні положення курсу, що викладаються в лекціях, розвиває навички користування довідковим матеріалом, стандартами ЕСКД, знайомить студентів з основними типами розрахунків.

При виконанні курсової роботи опрацьовуються основні стандарти на допуски і посадки типових сполучень, вирішуються питання контролю розмірів і технічних вимог.

Після завершення навчання для студентів другого курсу спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 4 та 12 червня 2020 року був організований відкритий захист курсових робіт з дисциплін «Допуски та посадки деталей електромеханічних систем» з використанням програмного середовища Zoom.

Студенти в повному обсязі виконали завдання, поставлене на курсову роботу, та в онлайн режимі продемонстрували результати своєї праці.

Захист курсової роботи студентом гр. ЕМ-18-1 Єрієм Андрієм

Захист курсової роботи студентом гр. ЕМ-18-1 Данильчуком Всеволодом

Для захисту курсових робіт була створена комісія у складі завідувача кафедри МАЕЕС, д.т.н, доц. Поліщука О.С., к.т.н., доц. Смутко С.В, ст. викл. Лісевич С.П.

Після представлення курсової роботи члени комісії поставили низку запитань, а студенти, в свою чергу, дали на них відповідь.

Студенти під час представлення своїх робіт та відповідей на поставлені присутніми запитання показали високий рівень знань, набутих під час вивчення дисципліни, фахову обізнаність, ерудицію та культуру мовлення. Комісія оцінила захист студентів високими оцінками.

Смутко С.В.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри машин і апаратів
електромеханічних та енергетичних систем ХНУ

Про автора

MAEES administrator

Напишіть відгук