ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ “МЕС” ОНЛАЙН СТУДЕНТАМИ КАФЕДРИ МАЕЕС

ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ “МЕС” ОНЛАЙН СТУДЕНТАМИ КАФЕДРИ МАЕЕС

Навчальну дисципліну “Моделювання електромеханічних систем” віднесено до групи освітньо-професійних нормативних дисциплін підготовки бакалаврів за напрямом “Електромеханіка та електротехнології”. Вона є важливою частиною циклу комп’ютерних дисциплін. Вивчення дисципліни дозволяє студентам оволодіти знаннями в галузі моделювання систем, оволодіти методами імітаційного моделювання із застосуванням пакета CosmosWorks та Mathcad. Передбачено 162 год на вивчення курсу, якій закінчується заліком та має курсову роботу

Підготовка включає формування теоретичних знань з основ моделювання систем, засвоєння студентами основних підходів і принципів побудови моделей та надбання навичок їх застосування для вирішення задач моделювання, що виникають при розробці інформаційних систем. При цьому велика увага приділяється практичній роботі студентів на персональних комп’ютерах.

Моделювання – дисципліна, що ставить за мету побудову моделей і їхнє дослідження за допомогою власних універсальних методів, а також специфічних методів суміжних з нею наук (математика, дослідження операцій, програмування).  

Самостійна робота студентів предбачає написання курсової роботиз викорисанням методів моделювання як математичного так і 3D. Вибір основгого вузла побутового пристрою чи іншої електромеханічної системи лягає в основу роботи. Моделювання роботи вузла, його надійність повинні бути підтверджені достатньою кількістю розрахунків із використанням програмних продуктів: MathCAD, SolidWorks.

Згідно запровадженій дистанційній форми навчання для студентів третього курсу 05.06.2020 р. з використанням програмного середовища Zoom був організований відкритий захист курсових робіт з дисциплін «Моделювання електромеханічних систем» група ЕТ-17-1 (спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»).

Студенти на належному рівні та в повному обсязі виконали поставлене і затверджене завдання та в онлайн режимі продемонстрували результати своєї багатомісячної праці.

Захист курсового проекту студентом гр. ЕТ-17-1
Баксаловим Владиславом

Захист курсового проекту студентом гр. ЕТ-17-1
Кунцовим Олександром

Захист курсового проекту студентом гр. ЕТ-17-1
Мельником Анатолієм

Захист курсового проекту студентом гр. ЕТ-17-1
Максименко Богданом

Захист курсового проекту студентом гр. ЕТ-17-1
Половняк Дмитром

Захист курсового проекту студентом гр. ЕТ-71
Семенюком Олександром

Захист курсового проекту студентом гр. ЕТ-17-1
Толстюком Артемом

Для захисту курсових робіт була створена комісія у складі завідувача кафедри МАЕЕС, д.т.н, доц. Поліщука О.С., к.т.н., доц. Горященка С.Л., к.т.н., доц. Майдана П.С.

Члени комісії мали змогу поставити запитання студентам після представлення роботи, а студенти, в свою чергу на них відповідали.

В загальному хочеться підсумувати, що студенти під час представлення своїх робіт та відповідаючи на поставлені запитання показали високий рівень знань, набутих під час вивчення дисципліни, фахову обізнаність, ерудицію та культуру мовлення. Комісія, в свою чергу, оцінила захист студентів високими оцінками.

Горященко С.Л.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри машин і апаратів
електромеханічних та енергетичних систем ХНУ

Про автора

MAEES administrator

Напишіть відгук