ОНЛАЙН ЗАХИСТ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ КАРАНТИНУ СТУДЕНТАМИ КАФЕДРИ МАЕЕС

ОНЛАЙН ЗАХИСТ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ КАРАНТИНУ СТУДЕНТАМИ КАФЕДРИ МАЕЕС

Навчальний процес у Хмельницькому національному університеті передбачає різні форми самостійної роботи студента. Сюди відноситься підготовка до виконання лабораторних та практичних робіт, виконання розрахунково-графічних, курсових робіт та проектів. Захист даних робіт показує ступінь засвоєння студентом навчального матеріалу з різних дисциплін, його фахову обізнаність, ерудицію, культуру мовлення тощо. Найскладнішим є виконання курсового проекту.

Курсовий проект є важливим етапом спеціальної фахової підготовки студентів. Робота над його виконанням показує підготовленість студента до вирішення проектних завдань по розробці прогресивних технологічних процесів, розрахунку та конструюванні машин в галузі легкої промисловості, електропобутової техніки, їх вузлів та деталей тощо.

Працездатність, надійність і ефективність розробок повинні бути підтверджені достатньою кількістю розрахунків із використанням програмних продуктів. В подальшому, розробки виконані в курсовому проекті є основою для виконання магістерської роботи.

На сьогодні, в умовах карантину, що діє в державі існують певні обмеження щодо організації навчального процесу. Тому в Хмельницькому національному університеті було запроваджено дистанційну форму навчання. Після завершення навчання для студентів четвертого курсу 28.05.2020 р. з використанням програмного середовища Zoom був організований відкритий захист курсових проектів з дисциплін «Основи розрахунку і конструювання типових машин» і «Електропобутова техніка» студентами четвертого курсу груп МБ-16-1 (спеціальність 133 «Галузеве машинобудування») та ЕТ-16-1 (спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»).

Студенти на належному рівні та в повному обсязі виконали поставлене і затверджене завдання та в онлайн режимі продемонстрували результати своєї багатомісячної праці.

Захист курсового проекту студентом гр. МБ-16-1

Парецковим Максимом

Захист курсового проекту студентом гр. МБ-16-1

Ковальовим Олександром

Захист курсового проекту студентом гр. МБ-16-1

Попитченком Богданом

Захист курсового проекту студентом гр. ЕТ-16-1

Стасюком Адріаном

Захист курсового проекту студентом гр. ЕТ-16-1

Яцьковським Дмитром

Захист курсового проекту студентом гр. ЕТ-16-1

Будником Русланом

Для захисту курсових проектів була створена комісія у складі ректора Хмельницького національного університету д.т.н., професора кафедри МАЕЕС Скиби М.Є., завідувача кафедри МАЕЕС, д.т.н, доц. Поліщука О.С., к.т.н., доц. Коротич О.О., к.т.н., доц. Романця Т.П., старшого викладача Лісевич С.П.

Члени комісії мали змогу поставити запитання студентам після представлення проекту, а студенти, в свою чергу на них відповідали.

В загальному хочеться підсумувати, що студенти під час представлення своїх проектів та відповідаючи на поставлені запитання показали високий рівень знань, набутих під час вивчення фундаментальних та спеціальних дисциплін, фахову обізнаність, ерудицію та культуру мовлення. Комісія, в свою чергу, оцінила захист студентів високими оцінками.

Олег Поліщук
доктор технічних наук,
завідувач кафедри машин і апаратів
електромеханічних та енергетичних систем ХНУ

Про автора

MAEES administrator

Напишіть відгук