Освітні програми

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Обговорення завершується: 24.06.2020

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-наукової програми: Галузеве машинобудування

Керівник проектної групи: В.І.Онофрійчук, к.т.н.
Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – к.т.н., В.І.Онофрійчуку на електронну адресу v.onofriychuck@khnu.km.ua

Постiйне посилання:
https://www.khnu.km.ua/root/siteres/51_Проекти_освітніх_програм/06_Факультет_інженерної_механіки/Бакалавр._Робототехнічні_та_мехатронні_системи_галузі._2020.pdf

ЕТ