Освітні програми

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-наукової програми: Робототехнічні_та_мехатронні_системи_галузі

https://www.khnu.km.ua/root/siteres/51_Проекти_освітніх_програм/06_Факультет_інженерної_механіки/Бакалавр._Робототехнічні_та_мехатронні_системи_галузі._2020.pdf

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-наукової програми: Машини  та апарати легкої промислововсті

https://www.khnu.km.ua/root/siteres/50_Освітні_програми/03_Факультет_інженерної_механіки/Бакалавр._Машини_та_апарати_легкої_промисловості._2016.pdf

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-наукової програми: Машини  та апарати легкої промислововсті

https://www.khnu.km.ua/root/siteres/50_Освітні_програми/03_Факультет_інженерної_механіки/Магістр._Машини_та_апарати__легкої_промисловості._2016.pdf

Спеціальність: 141 Електроенерегетика, електротехніка та електромеханіка

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-наукової програми: Електропобутова техніка

https://www.khnu.km.ua/root/siteres/50_Освітніпрограми/03Факультетінженерноїмеханіки/Бакалавр.Електропобутоватехніка._2019.pdf

Спеціальність: 141 Електроенерегетика, електротехніка та електромеханіка

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-наукової програми: Енергетичний менеджмент

https://www.khnu.km.ua/root/siteres/50_Освітніпрограми/03Факультетінженерноїмеханіки/Бакалавр.Енергетичнийменеджмент._2019.pdf

Спеціальність: 141 Електроенерегетика, електротехніка та електромеханіка

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-наукової програми: Енергетичний менеджмент

https://www.khnu.km.ua/root/siteres/50_Освітні_програми/03_Факультет_інженерної_механіки/Магістр._Електропобутова_техніка._2017.pdf