Наука

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Науково-дослідна робота проводиться в напрямку розвитку фундаментальних і прикладних досліджень з використанням бюджетного і позабюджетного фінансування.
Опубліковано 59 друкованих праць з них 3 у закордонних виданнях (2 у Scopus), 26 статей у фахових виданнях, 29 тез доповідей, видано 1 підручник. 6 частин в одній колективній монографії.
Цілеспрямована винахідницька діяльність професорсько-викладацького складу дозволила запатентувати понад 30 винаходів
Співробітники кафедри беруть активну участь у роботі наукових і науково-технічних конференцій республіканського і міжнародного рівнів, у виставковій діяльності.
Результативність та ефективність наукових досліджень в значній мірі залежить від професорського та кваліфікаційного рівня наукових та науково-педагогічних працівників. Підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюється через докторантуру, аспірантуру та магістратуру, до навчання в яких проводиться відбір кандидатів із числа талановитої молоді – основного джерела поповнення і омолодження науково-педагогічного складу кафедр. До аспірантури рекомендуються студенти, які під час навчання у вузі або магістратурі показали відмінні знання та виявили здібності до наукової діяльності. До докторантури пропонуються викладачі із відповідними науковими досягненнями. На теперішній час в аспірантурі проходять підготовку 2 здобувачі.
Співробітники кафедри приймають активну учать у різних наукових заходах, зокрема проводиться щорічно міжнародній науково-технічній інтернет-конференції “Технічна творчість молоді – шлях до інноваційного розвитку держави”. За результатами роботи конференції опубліковані збірники наукових праць «Технічка творчість».
Крім того активна участь у щорічних науково-технічній конференції проф.-викладацького складу університету за підсумками НДР кафедри МАЕЕС.
Організовано та прийнято участь у щорічних науково-практичних семінарах “Сучасні технології та обладнання у виробництві та науковому процесі”
В рамках святкування Дня міста в Хмельницькому відбуваєьбся міжнародний фестиваль «Синтеза мистецтв». Синтеза мистецтв» – це польсько-український проект, який, поєднавши творчість різних поколінь, демонструє цікаві ідеї в мистецтві та дизайні. В рамках цього проекту також відбулася зустріч студентів і викладачів Технологічно-Природничого університету м. Бидгощ зі студентами та «викладачами кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, де дві сторони мали можливість послухати лекції, презентації, обмінятися досвідом в області механіки, мехатроніки, електромеханіки, відновлювальних джерел енергії тощо.
У Хмельницькій торгово-промисловій палаті щорічно проходить «Форум Енергоефективності міста Хмельницького», який проводився в рамках Днів Сталої Енергії. Кафедра машин та апаратів також прийняла активну участь у форумі, представивши спільні роботи викладачів та студентів в області енергозбереження (міні сонячний колектор та систему повороту сонячних панелей) та робототехніки та мехатроніки (3-d принтер та сканер та роботів-маніпуляторів).
Доцент Горященко С.Л. приймав участь в роботі XIII та XIV Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та Безпека» яка проходила у Міжнародному виставковому центрі м Київ та представив дослідження на тему: «Розробка захисного форменого одягу для військовослужбовців». Мета дослідження полягала в тому, щоб розробити захисний польовий одяг для військовослужбовців на основі двох концепцій: 1) створення спеціального захисного полімерного покриття для тканин, що володіють комплексом функціональних і гігієнічних властивостей; 2) використання сонячних батарей, інтегрованих в одяг військових, для регулювання термозахисних властивостей в умовах знижених температур, враховуючи теплообмінні і метаболічні процеси, які розрізняються для чоловіків і жінок.
Прийнято кафедрою участь у організації Подільській науково-практичній Інтернет – конференції молодих науковців.