Романець Тарас Петрович

Посада: доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем  

Базова вища освіта: Закінчив у 1994 р. Хмельницький технологічний інститут механічний факультет за спеціальністю «Машини і апарати текстильної, легкої промисловості та побутового обслуговування», кваліфікація «Інженер-механік» Закінчив Хмельницький національний університет факультет інженерної механіки за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», кваліфікація магістр.

Вчене звання: Доцент

У 2008 р. отримав вчене звання доцента кафедри машин і апаратів легкої промисловості, атестат доцента 12ДЦ №021706

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

У 2005 р. захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді КНУТД, Київ. Наукова спеціальність – машини легкої промисловості, диплом кандидата наук ДК №031184

Email: tromanec@gmail.com.

Ідентифікатори науковця:

  • Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=mpGqh2cAAAAJ)
  • Open Researcher and Contributor ID (https://orcid.org/0000-0002-0848-0825)

Галузь наукових інтересів:

  • автоматизація технологічних процесів галузі
  • енергетика, відновлювальні джерела енергії

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 1999 р. на посаді викладача кафедри машин і апаратів легкої промисловості, з 2006 р. по теперішній час – на посаді доцента кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Романця Т.П.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Романець Т.П. Actual prodlems of modern science. Monograph: edited by Musial Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan – 2017. -921 p. Formation of the model of the polymer material structure during orientation drawig / Скиба М.Є., Синюк О.М., Романець Т.П. – с. 395-413.

Неймак В.С., Поліщук О.С., Воронін Г.Ф., Романець Т.П. Числові дослідження зубчасто-важільного механізму приводу пазових голок основов’язальних машин за допомогою пакету ПРАНС-ПК / Вісник Хмельницького національного університету. 2017.. –  №1. – С.10-13.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Методологія та організація наукових досліджень : методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Г. М. Драпак, В. С. Неймак, Т. П. Романець. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 26 с. Сертифікат №79е/18.

Методологія та організація наукових досліджень : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / В. С. Неймак, Г. М. Драпак, Т. П. Романець, О. С. Поліщук – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 42 с. Сертифікат №64е/19

Навчальні дисципліни

  • Механічна технологія та обладнання підприємств
  • Технологічні процеси та обладнання трикотажних виробництв
  • Устаткування для виготовлення виробів
  • Технічна термодинаміка та тепломасообмін

Підвищення кваліфікації, стажування

Хмельницький національний університет, 24.10.2018, ХМ № 02071234/117.

Основні види діяльності, досягнення

З 2006 р. по теперішній час – доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Грамота Хмельницької обласної ради (2018 р.)

Грамота Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (2018 р.)