Поліщук Андрій Олегович

Посада: Викладач кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем  

Базова вища освіта: Закінчив у 2019 р. Хмельницький національний університет факультет інженерної механіки за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», кваліфікація магістр.  

Email: andrepol215@gmail.com.    

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • автоматизація та роботизація галузі,
  • енергетика, відновлювальні джерела енергії,
  • адитивні технології, 3D – друк

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 2020 р. на посаді викладача

Види і результати професійної діяльності викладача Поліщука А.О.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Зозуля П.Ф., Поліщук О.С., Поліщук А.О. Перспективи застосування 3D-друку в легкій промисловості // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – №4. – С.102-104.

Поліщук О.С., Зозуля П.Ф., Поліщук А.О. Узагальнена класифікація філаментів для 3D-друку // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – №6. – С.51-59.

Polishchuk O., Kruszelnicka W., Mrozinski A., Polishchuk A. Monitoring of photovoltaic installation with electric energy storage / Actual problems of modern science. Monograph – Bydgoszcz. – 2017. – P.781-792.

Зозуля П.Ф., Поліщук О.С., Неймак В.С., Поліщук А.О. Застосування технології 3D-друку у взуттєвій промисловості. Наукові нотатки. Луцький національний університет. Випуск №67. – 2019. – С.48-52.

Polishchuk O. Device with two-coordinate movement system for impact perforation and marking of parts and products / О. Polishchuk, А. Polishchuk, N. Pyshcheniuk // Projektowanie Mechatroniczne. Zagadnienia wybrane [Praca zbiorowa], AGH University of Sciences and Technology in Krakov, Poland, 2018. − P. 219-226.

Білий Л.А., Поліщук О.С., Лісевич С.П., Поліщук А.О. Ферорезонансні режими роботи синхронних машин / Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії». – Х.: НТУ «ХПІ», 2020. – №3. – С.51-56.

Навчальні дисципліни

  • Енергозабезпечення та енергоефективність промислових підприємств
  • Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії
  • Хімічна технологія та обладнання підприємств

Підвищення кваліфікації, стажування

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Експерт з акредитації освітніх програм. 11.10.19. Сертифікат (https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/0fd4b3b883ff49658cb4ceb8f76cf71a).

Основні види діяльності, досягнення

Педагогічна діяльність – викладач кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету