Місяць Олександр Володимирович

Посада: аспірант кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем  

Базова вища освіта: Закінчив у 2019 р. Київський національний університет технологій та дизайну факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій за спеціальністю «Галузеве машинобудування», кваліфікація «Магістр»

Email:sashalke@gmail.com

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • приводи машин легкої промисловості та електромеханічних систем
  • автоматизація та роботизація галузі
  • енергетика, відновлювальні джерела енергії

Досвід наукової та викладацької діяльності: З вересня 2019 року навчається в аспірантурі Хмельницького національного університету на кафедрі машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Місяць О.В Математичне моделювання пристрою для попереднього розрізання тари з поліетилентерефталату під час завантаження в роторні дробарки. /Місяць В.П., Скиба М.Є., Зозуля П.Ф., Поліщук А.О./ Вісник Хмельницького національного технічного університету. – 2018. – №6, Том 2 – С.34-38.

Misiats V., Skyba M., Polishchuk O., Rubanka M., Misiats O., Musial J. Analytical study of a device for loading of pet bottles in rotary crushers Actual problem of modern science. Monograph: editer by Skyba M., Topolinski T, Musial J, Polishchuk O. – 2019. – 342 p.

Місяць О.В. Удосконалення роторної дробарки для подрібнення використаної тари з поліетилентерефталату / Місяць В.П. Тези Міжнародної науково-технічної конференції «Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво» м. Луцьк, 15-16 листопада 2018 р. С. 168-170.

Місяць О.В. Удосконалення роторної дробарки для подрібнення відходів полімерних матеріалів. / Ковальов Ю.А. Тези XVІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів: КНУТД, квітень 2018 р.