Майдан Павло Сергійович

Посада: Доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем  

Базова вища освіта: Закінчив у 2008 р. Хмельницький національний університет факультет інженерної механіки за спеціальністю «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування», кваліфікація «магістр з інженерної механіки» Закінчив Хмельницький національний університет у 2019 р. факультет інженерної механіки за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», кваліфікація магістр.

Вчене звання:

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

У 2013 р. захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді ХНУ, м. Хмельницький. Наукова спеціальність – технологія взуття, шкіряних виробів та хутра, диплом кандидата наук ДК №017233

E-mail: maidanps@gmail.com

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • автоматизовані системи вимірювання, керування та обліку електроенергії
  • автоматизація та роботизація галузі
  • автоматичне керування процесами

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 2011 р. на посаді асистента, з 2012 р. – на посаді викладача кафедри машин апаратів легкої промисловості, з 2014 р. по теперішній час – на посаді доцента кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Майдана П.С.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Experimental researching of penetration materials of shoe uppers using LabVIEW software complex / Maidan P.S., Buryak A.V. // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2016. – № 5. – С. 95-99.

Оцінка стійкості замкнутої системи автоматичного регулювання за допомогою частотних критеріїв / Майдан П.С., Воронін Г.Ф., Золотенко Е.О., Буряк А.В. // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – № 6. – С.42-50.

Визначення частотних характеристик системи автоматичного регулювання шафи холодильника / Майдан П.С., Золотенко Е.О., Коротич О.О., Пундик С.І. // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – № 4. – С.68-77.

Числові дослідження гідророзподільного пристрою плісирувальної машини за допомогою модуля FLOWORKS / О.О. Коротич, В.С. Неймак, С.І. Пундик, П.С. Майдан // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – № 5. – С.199-202.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Методи та засоби експериментальних досліджень : Навчальний посібник / Параска Г.Б., Прибега Д.В., Майдан П.С. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. ISBN 978-617-7458-31-8. Рекомендовано Вченою Радою Хмельницького національного університету (протокол №7 від 29.12.2016р.). Тираж 300 прим. Ум. друк. арк. 8,02.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з вивчення програмно-апаратного комплексу LabVIEW для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / С.В. Смутко, П.С. Майдан, С.П. Лісевич. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 108 с. Сертифікат № 60Е/18.

Наскрізна програма практичної підготовки. Методичні вказівки для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / П.С. Майдан, С.П. Лісевич, Е.О. Золотенко, В.І. Мельник – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 40 с.

Кваліфікаційна робота магістра. Методичні вказівки щодо її виконання для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Скиба М.Є., Поліщук О.С., Горященко С.Л., Майдан П.С., Онофрійчук В.І. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 33 с.

Інженерне проектування обладнання галузі. Методичні вказівки для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Смутко С.В., Онофрійчук В.І., Майдан П.С. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 41 с.

Автоматичне та комп’ютерне керування мехатронними системами. Лабораторний практикум для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Синюк О.М., Михайловський Ю.Б., Майдан П.С., Романець Т.П., Золотенко Е.О. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 30 с.

Навчальні дисципліни

  • Автоматичне та комп’ютерне керування електромеханічними системами
  • Комп’ютерні технології в електроенергетиці та електромеханіці
  • Методи та засоби експериментальних досліджень
  • Теорія автоматичного керування
  • Автоматизовані системи вимірювання, обліку та керування енергопостачанням

Підвищення кваліфікації, стажування

Технологічно-природничий університет в Бидгощі (Польща). 13.05.18. Посвідчення №12021902201906.

Основні види діяльності, досягнення

З 2014 по теперішній час – доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Грамота Хмельницької міської ради (2018 р.)

Подяка від народного депутата України (2018 р.)