Зозуля Петро Федорович

Посада: Аспірант кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем  

Базова вища освіта: В 2014 році закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю «Обладнання легкої промисловості і побутового обслуговування» та здобув кваліфікацію магістра з обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування  

Email: zozulia_petro@ukr.net

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=TXkCzoYAAAAJ&hl=ru

Open Researcher and Contributor ID (https://orcid.org/0000-0003-1276-2793)

Галузь наукових інтересів:

  • обладнання для переробки полімерних матеріалів
  • адитивні технології, 3D – друк

Досвід наукової та викладацької діяльності: З вересня 2016 року навчається в аспірантурі Хмельницького національного університету на кафедрі машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Основні наукові праці:

ПЕРЕЛІК

Поліщук О.С., Зозуля П.Ф., Поліщук А.О. Узагальнена класифікація філаментів для 3D-друку  // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – №6. – С.51-59.

Зозуля П.Ф., Поліщук О.С., Поліщук А.О. Перспективи застосування 3D-друку в легкій промисловості  // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – №4. – С.102-104.

Зозуля П.Ф., Костюк Н.О.Поліщук О.С. Влияние геометрических параметров шнека экструдера на процес переработки термопластических материалов.  // colloquium-journal. Серія : Технічні науки .- 2020.- №55 (3), С.45-50.

 Зозуля П.Ф., Поліщук О.С., Неймак В.С., Поліщук А.О. Застосування технології 3D – друку у взуттєвій промисловості. // Наукові нотатки. Луцький національний університет. Випуск №67. – 2019. – С.48-52.

В. П. Місяць, О. В. Місяць, М. Є. Скиба, П. Ф. Зозуля, А. О. Поліщук Математичне моделювання пристрою для попереднього розрізання тари з поліетилентерефлаталу під час завантаження в роторні дробарки  // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Технічні науки. – 2018. – №6 (267), Т. 2. – С.34-38.

П.Ф. Зозуля, О.С. Поліщук, В.П. Місяць Математичне визначення геометричних параметрів шнекового обладнання для переробки полімерів в легкій промисловості. // Вісник Херсонського національного технічного університету. Серія : Технічні науки. – 2018. – № 4 С.44-53.

Zozulia P., Pyshcheniuk N., Skyba M., Polishchuk O., Malec. General classification of 3d printing. Actual problem of modern science. // Monograph: edited by Musial Janusz, Polishchuk Oleh. Bydgoszcz, Poland – 2017. – Р.413-422